Haku
Julkaisut
Raportit
publication image
Raportti on eläinten hyvinvoinnin kattava lähdeteos, joka kuvaa laajasti eläinten hyvinvoinnin tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Raportista on käännökset myös ruotsiksi ja englanniksi (ks. kieliversiosivut).
publication image
Liite sisältää eläinlajikohtaista tietoa yleisimmistä seura- ja harrastuseläimistämme sekä tuotantoeläimistämme, mukaan lukien turkiseläimet, kalat ja poro.
Selvitykset
publication image
Selvityksessä on tarkasteltu häkki- ja vapaaporsitusta sekä arvioitu niiden välisiä eroja tuotannollisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.
Selvityksessä on tarkasteltu nautojen parressa ja pihatossa pitoa sekä arvioitu niiden välisiä eroja tuotannollisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.
publication image
Selvityksessä on tarkasteltu emakoiden tiineytyshäkeistä luopumisen mahdollisuutta tuotannollisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.
publication image
Selvityksessä on tarkasteltu koirien ja kissojen pakollisen merkinnän ja rekisteröinnin järjestämisen mahdollisuuksia ja vaikutuksia.
Hyvän toimintatavan oppaat
Oppaassa käsitellään hyviä toimintatapoja naudan teurastuksessa. Evira on arvioinut oppaan ja todennut sen täyttävän vaatimukset, jotka hyvän toimintatavan oppaalle Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä on asetettu.
Oppaassa käsitellään hyviä toimintatapoja sian teurastuksessa. Evira on arvioinut oppaan ja todennut sen täyttävän vaatimukset, jotka hyvän toimintatavan oppaalle Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä on asetettu.
Oppaassa käsitellään hyviä toimintatapoja siipikarjan teurastuksessa sähkö- ja kaasumenetelmin. Evira on arvioinut oppaan ja todennut sen täyttävän vaatimukset, jotka hyvän toimintatavan oppaalle Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä on asetettu.
Oppaassa käsitellään hyviä toimintatapoja siipikarjan kaasuilla tapahtuvassa lopetuksessa (ei koske siipikarjan teurasta). Evira on arvioinut oppaan ja todennut sen täyttävän vaatimukset, jotka hyvän toimintatavan oppaalle Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä on asetettu.
Oppaassa käsitellään hyviä toimintatapoja siipikarjan mekaanisilla menetelmillä tapahtuvassa lopetuksessa. Evira on arvioinut oppaan ja todennut sen täyttävän vaatimukset, jotka hyvän toimintatavan oppaalle Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä on asetettu.
Uutiskirjeet
publication image
Tuoreimmassa uutiskirjeessä EHK:n kuulumisia ja ajankohtaista eläinten hyvinvoinnista
EHK:n kuulumisia vuodelta 2013
Lausunnot ja kirjelmät
Kirjelmä opetushallitukselle eläinten hyvinvointitiedon lisäämiseksi perusopetuksessa.
EHK:n toiminnan linjaukset
EHK:n toiminta vuonna 2013 suhteessa johtoryhmän hyväksymiin tulostavoitteisiin
EHK:n toiminta vuonna 2014 suhteessa johtoryhmän hyväksymiin tulostavoitteisiin
Neuvottelukuntien julkaisut
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan määrittelemät olennaiset käyttäytymispiirteet
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan määrittelemät olennaiset käyttäytymistarpeet
Uusimmat julkaisut
publication
Selvityksessä on tarkasteltu koirien ja kissojen pakollisen merkinnän ja rekisteröinnin järjestämisen mahdollisuuksia ja vaikutuksia.
publication
Selvityksessä on tarkasteltu emakoiden tiineytyshäkeistä luopumisen mahdollisuutta tuotannollisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.
Kaikki julkaisut