Djurens välfärdscentral i Finland
image

Djurens välfärdscentral (EHK) är ett nätverk av finländska djurvälfärdsexperter, grundat i anslutning till den veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Centret är grundat av Jord- och skogsbruksministeriet och det arbetar i tätt samarbete med Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

EHK för samman forskningsgrupper inom djurvälfärd, så som Forskningscentralen i djurvälfärd (Helsingfors universitet) och Forskningsgruppen för djurens beteende och välfärd (Östra Finlands Universitet). Centret idkar också tätt samarbete med djurskyddsombudsman och doktorandprogrammet i djurvälfärd, ANIWEL, som leds av veterinärmedicinska fakulteten . Dessutom har centret nytta av den vetenskapliga kunskapen vid Sällskapet för tillämpad etologi i Finland SSES och Sällskapet för social och kulturell djurforskning i Finland YKES.

EHK:s personal består av Satu Raussi, centrets direktör, och Tiina Kauppinen, specialist. Personalen arbetar i tätt samarbete med sju djurvälfärdsexperter i ledningsgruppen. Gruppen består av medlemmarna (och deras suppleanter) Susanna Ahlström (Riitta Heinonen) från Jord- och skogsbruksministeriet, Pirjo Kortesniemi från Föreningen för bekämpning av djursjukdomar (Heidi Härtell från HKScan), Jaakko Mononen från Östra Finlands Universitet (Jutta Siivonen från Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT), Anna Valros (Laura Hänninen) och Outi Vainio (Olli Peltoniemi) från Helsingfors universitet, Taina Aaltonen (Helena Hepola) och Jaana Mikkola (Taina Mikkonen) från Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Kontaktpunkt slakt

Djurens välfärdscentral (EHK) är Finlands kontaktpunkt med Rådets förordning (EG) nr
1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning.

 

Kontakta oss

Djurens välfärdscentral, PB 57, 00014 Helsingfors universitet, Finland

 

Satu     Direktör Satu Raussi, satu.raussi(@)helsinki.fi, gsm +358 50 4156 570 

Tiina     Specialist Tiina Kauppinen, tiina.kauppinen(@)helsinki.fi, gsm +358 44 3001 295

 

Rapport om Djurvälfärd i Finland på Svenska